Dobročinný projekt Žlutý kvítek

Je-li tato sbírka básní darem múzy Lásky, nechť je potom naprosto veškerý výnos z jejího prodeje následným darem dobročinným. 

Cena knihy: 170 Kč

Zakoupením sbírky básní za stanovenou prodejní cenu 170,- Kč získáte vlastní knížku (a to pouze za její výrobní náklady cca 70,- Kč) a současně tím darujete částku cca 100,- Kč ve prospěch dobročinnosti.

 

Cíl Vašeho daru: Domov sv. Karla Boromejského

Prvním cílem Vašeho daru je Domov sv. Karla Boromejského – odborná a laskavá péče o nemocné seniory. Ve prospěch tohoto domova je nasměrován prodej prvního vydání knížky (1.000 ks), který má přinést tomuto domovu pro seniory celkový dar cca 170 000 Kč, složený z osobního vstupního daru autora knížky ve výši 70 000 Kč (prvotně na pokrytí startovních potřeb projektu, tj. hlavně výrobních nákladů prvního vydání knihy) a dále z celkového souhrnu darů kupujících ve výši cca 100 000 Kč.

V případě úspěšného dlouhodobého prodeje sbírky básní bude tento dobročinný projekt průběžně samofinancovat dotisky dalších vydání knihy a umožní tak dlouhodobou dobročinnost i pro další potřebné.

Se srdečným poděkováním, autor

Způsob objednání, úhrady a doručení knížky

Objednání:

cestou e-mailu basne-lasky@centrum.cz, uveďte počet knížek, celé jméno a přesnou úplnou adresu pro doručení

Úhrada:

prosím o úhradu předem na transparentní účet (tento účet je řádně transparentní, takže si kdykoliv můžete ověřit, že veškeré výnosy jdou skutečně výhradně na dobročinné účely), do poznámky – zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno (pro transparentní viditelnost dárce a také pro potřebu spárování platby s objednávkou), celková částka k úhradě = počet knížek x 170 Kč + balné a poštovné 60 Kč (nejčastěji tedy za jednu knížku 230 Kč)

Doručení:

po uhrazení Vám knížku(y) zašlu poštou či jinou vhodnou přepravní službou